به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

به صد دفتر نشاید گفت حسب‌الحال مشتاقی

کِتابٌ بالِغٌ مِنّی حَبیباً مُعْرِضاً عَنّی

إِنِ افْعَلْ ما تَری إِنّی عَلی عَهْدی وَ میثاقی

سعدی علیه الرحمه

نامه ای است از من به دوستی که از من گریزان است

هر چه می خواهی، انجام بده؛ قطعاً من بر عهد و پیمان خود هستم.