برنامه‌ای کاربردی، مفرح و لذت بخش برای کاهش وزن بدن به میزان 20 پوند در 3 تا 6 ماه بدون تغییر دادن عادات غذایی

چگونه با اسکیت سواری یک پوند (تقریباً نیم کیلو= 0.45359237) را بسوزانیم:

برای از دست دادن هر پوند از وزن بدن باید در حدود 3500 کالری سوزاند

بر اساس جدولی که کمپانی رولربلید به عنوان بزرگترین تولیدکننده اسکیت منتشر کرده است؛ اگر فردی با 150 پوند وزن (تقریباً 68 کیلوگرم) و با سرعت 11 مایل در ساعت (تقریباً معادل 17.7 کیلومتر در ساعت) حرکت کند به ازای هر دقیقه اسکیت سواری 10 کالری می‌سوزاند. این بدین معنی است که اگر اسکیت سواری با مشخصات بالا پس از (6) ساعت تمرین اسکیت سواری یک پوند (تقریباً نیم کیلوگرم) از وزن خود را کاهش می‌دهد.

با تغییر سرعت و وزن یا سایر پارامترها این میزان می‌تواند افزایش یا کاهش پیدا کند.

3500 کالری تقسیم بر 10 کالری =350 دقیقه.....350دقیقه تقسیم بر 60=6 ساعت

چگونه با اسکیت سواری بیست پوند را بسوزانیم:

اگر شما بخواهید 20 پوند (10 کیلوگرم) از وزن خود را در بازه زمانی سه ماه کاهش دهید، میبایست روزانه 800 کالری بسوزانید و اگر بخواهید همین 20 پوند (10 کیلوگرم) را در مدت شش ماه کاهش دهید، روزانه باید 400 کالری بسوزانید. مقدار اسکیت سواری مورد نیاز برای سوزاندن 800 یا 400 کالری  از فردی به فرد دیگر  متفاوت با توجه به عواملی همچون وزن و سرعت اسکیت‌سواری متفاوت است.

چگونه این سطح کالری تعیین شده است:

برای کاهش 20 پوند (10 کیلوگرم) از وزن در مجموع باید 70000 (3500 کالری * 20 پوند) کالری بیشتر از مصرف روزانه مورد نیاز بدن خود را در طول مدت زمان 3 یا 6 ماهه بسوزانید. هر سه ماه به طور معمول 13 هفته دارد پس اگر 70000 را بر 13 تقسیم کنیم به طور متوسط 5400 کالری در هفته را به دست می‌آوریم که به طور میانگین همان 800 کالری در روز خواهد شد. مصرف این میزان کالری بیشتر از سازمان بدن موجب کاهش 20 پوندی (10 کیلوگرم) وزن بدن بدون تغییر در عادت غذایی می‌شود.

 

میزان کالری سوزانده شده توسط اسکیت سواری:

کالری سوزانده شده در هر ساعت از اسکیت سواری

وزن شما


مایل در ساعت

10
مایل در ساعت

12 
مایل در ساعت

14 
مایل در ساعت

16 
مایل در ساعت

120 پوند

250

440

630

820

1000

200 پوند

470

670

850

1000

1200

آبی =کالری سوزی هر ساعت
مایل بر ساعت = مایل در ساعت (سرعت اسکیت)

 

برنامه سه ماهه برای از دست دادن 20 پوند

وزن شما


مایل در ساعت

10 
مایل در ساعت

12 
مایل در ساعت

14 
مایل در ساعت

16 
مایل در ساعت

120 پوند

3.2

1.8

1.3

1.0

0.8

200 پوند

1.7

1.2

1.0

0.8

0.7

آبی = ساعات اسکیت سواری روزانه 
برای از دست دادن 20 پوند در 3 ماه 
مایل بر ساعت = مایل در ساعت (سرعت اسکیت)

 

برنامه شش ماهه برای از دست دادن 20 پوند

وزن شما


مایل در ساعت

10 
مایل در ساعت

12 
مایل در ساعت

14 
مایل در ساعت

16 
مایل در ساعت

120 پوند

1.6

0.9

0.6

0.5

0.4

200 پوند

0.9

0.6

0.5

0.4

0.3

آبی = ساعات اسکیت سواری روزانه 
به از دست دادن 20 پوند در 6 ماه 
مایل بر ساعت = مایل در ساعت (سرعت اسکیت)

 

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link