moon walk 

وقتی که روح در جسم اسکیت سوار متبلور میشود و تلفیقی از هنر و ورزش اسکیت، چشمان بیننده را به خود جذب می نماید.

حرکتی زیبا که برای نسل امروز تنها جذابیت دارد، اما برای کسانی که دهه 60 را به خاطر دارند یادآور خاطراتی زیباست.

شاید بتوان گفت خاستگاه اصلی این حرکت مربوط به برنامه مینی موچر[1]  و اجرای کاب کالووی[2] در سال 1932 باشد که حرکات پایی به پهلو و ایستاده بر روی پنجه را به نمایش گذاشت.

 


و بعدها مون واک[3]  یا ماه پیمایی تحت عنوان یک تکنیک رقص در اوایل دههٔ ۸۰ میلادی (دههٔ ۶۰ خورشیدی) توسط مایکل جکسون به شهرت رسید. این رقص پیشتر توسط رقاص مشهور آمریکایی بیل بیلی تکمیل و ساخته شد که بعد ها آن را به نام مایکل جکسون ثبت کردند. در این تکنیک رقص، رقصنده پاهایش را به شیوه‌ای خاص به عقب هل می‌دهد طوری که به بیننده این حس را القا می‌کند که در حال قدم زدن به سمت پشت است.

مایکل جکسون در ۲۵ مارس ۱۹۸۳ برابر با ‎۵ فروردین ۱۳۶۲و در ویژه برنامهٔ «موتاون ۲۵» که توسط ۴۷ میلیون بیننده مشاهده می‌شد در سن ۲۴ سالگی رقص مون‌واک را هنگام اجرای ترانهٔ «بیلی جین» به نمایش گذاشت. مون‌واک یکی از شناخته شده‌ترین رقص‌های جهان است که امضای هنری مایکل جکسون را دارد.اجرای مون واک در رشته های مختلف رولر اسکیت و اینلاین اسکیت نیز به عنوان یکی از مجذوب ترین حرکات بشمار میرود.

تصوری وَهم‌گونه از حرکت رو به جلو، در حالیکه در واقعیت حرکت رو به عقب انجام می‌شود.

ابتدا کنار میله آموزش بایستید و حرکت پای مون والک را به خوبی تکرار و تمرین کنید. سپس بر روی یازده آماده سازی در حرکت رو به عقب سُر خورده و مون والک را بر روی آن اجرا کنید.اما نحوه تمرین در کنار میله آموزش و یا حرکت:

پاها را به شکل یازده نگهداشته و یک پا را سیزر کنید.

پایی که عقب میباشد از زانو خم کرده و آن را بر روی پنجه نگهدارید (یعنی پاشنه را از زمین جدا کنید و بر روی چرخ شماره یک قرار دهید).

همزمان که پای پنجه شده را بر روی چرخ شماره یک به سمت جلو میاورید اسکیتی که چهار چرخش بر روی زمین مسطح است به عقب بکشید.

به محض همراستا شدن چرخ آخر پای پنجه شده با چرخ اول اسکیتی که چهار چرخش بر روی زمین است با یک تَقّه جابجایی دو اسکیت را با هم انجام دهید (یعنی اسکیت روی تک چرخ پنجه ای فرود آمده و هر چهار چرخش بر روی زمین قرار میگیرد و اسکیتی که چهار چرخش روی زمین بود از پاشنه جدا میشود و بر روی پنجه قرار میگیرد).

حالا دوباره مراحل را بر روی پای دیگر تکرار کنید.

توجه کنید که محل تغییرات دو پا را برجسته و بولد کنید یعنی جوری با تَقّه زدن وضعیت اسکیت ها را عوض کنید که به چشم آمده و ملموس باشد.

یکسری قواعد را هم فراموش نکنید:

همیشه اسکیتی که بر روی چرخ پنجه ای قرار دارد به سمت جلوی شما و اسکیتی که بر روی چهار چرخش قرار دارد به سمت عقب شما بر روی زمین کشیده می شود.

حرکت دستی دایره وار و موج دار در کنار بدن را فراموش نکنید تا کارتان زیباتر به نظر برسد.

دست مخالف اسکیتی که بر روی پنجه است همزمان با اسکیت به جلو می آید (با حرکتی دایره ای در کنار بدن)

و دست مخالف اسکیتی که بر روی چهار چرخ است همزمان با اسکیت به عقب می آید (با حرکتی صاف تر در زیر دایره حرکتی دست کنار بدن و در امتداد حرکت قبل)

بدین ترتیب حرکت مون واک که تداعی کننده خطای دید و یا راه رفتن بر روی یک سطح کروی بزرگ در حال گردش همچون ماه است به وجود می آید. 

تهیه و تنظیم و ترجمه: (960603)

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link[1] Minnie the Moocher

[2] Cab Calloway

[3] Moon walk