نموداری از صدمات در اسکیت

عدم استفاده از مچ بند

عدم استفاده از زانو بند

عدم استفاده از آرنج بند

عدم استفاده از پد یا پوشش مناسب لگن

عدم استفاده از کلاه ایمنی

عدم استفاده از جوراب مناسب

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link